Tilsynsrapport​

​Hjortholm modtager tilsyn i vores døgntilbud, skoletilbud og i vores køkken. Vi betragter tilsynsrapporterne og møderne med de forskellige tilsynsgående, som gode værktøjer for at bevare et kontinuerligt arbejde af god kvalitet.

​Socialtilsyn (Døgnområdet)

Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Socialtilsynet har til opgave at godkende og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med alle plejefamilier og tilbud på det sociale område i Danmark. Tilsynsrapporterne dannes på baggrund af besøg, der er varslet, opfølgende eller uanmeldt.

Tilsynsrapporter for Hjortholm, kan ses her:

​​

Børne - og undervisningsministeriet (Skole)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med Undervisningsministeriets uddannelser, institutioner og øvrig tilskudsforvaltning. Tilsynet er med fokus på kvalitet i folkeskolen og omfatter den faglige kvalitet, undervisningstid og minimumstal. Tilsynene er risikobaseret og dialogbaseret.

Tilsynsrapporter for Hjortholm skole kan ses her:

Styrelsen for Patientsikkerhed

​Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger ved tilsynsbesøget, om behandling - herunder eventuel brug af medhjælp til forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, journalføring og håndtering af hygiejne mv. - foregår fagligt forsvarligt.

Herudover reagerer styrelsen på åbenlyse fejl og mangler af betydning for patientsikkerheden.

Fødevarestyrelsen (Hjortholm køkken)

Fødevarestyrelsen har ansvar for, at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevareområdet. Det betyder, at Fødevarestyrelsen har fokus på hele fødevarekæden og de virksomheder, interessenter og aktører, som er knyttet til den. Den kontrol, der udføres af Fødevarestyrelsen, har baggrund bl.a. i EU regler og danske love og bekendtgørelser, samt en fælles kontrolstrategi for Miljø- og Fødevareministeriet. Når den tilsynsførende kommer på kontrolbesøg, sker det uanmeldt – dvs. at kontrollen kommer uden varsel.

Under kontrolbesøget sker følgende:

  • Kontrol af din egenkontrol
  • Gennemgang af din virksomhed – lokaler, maskiner og varer
  • Kontrol af dine papirer

Tilsynsrapport for Hjortholm køkken kan ses her:

Eksisteret siden 1833

Vi er en socialpædagogisk døgninstitution, der siden 1833 har givet anbragte børn og unge redskaber til en lysere fremtid.

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Skolen på Hjortholm udbyder vidtgående specialundervisning og giver positive møder med læring.

Godt forældresamarbejde

Positiv og jævnlig kontakt til hjemmet, giver størst succes i barnets ophold på Hjortholm.

Opholdssted med mange tilbud

På Hjortholm, tilbyder vi en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og i Weekendhotellet, som er vores aflastningstilbud.

Dertil har vi Skolen på Hjortholm, der er en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Vi involverer, i det omfang der er muligt, forældre i det som beriger og besværliggør deres barns hverdag - og vi tilbyder reelt familiearbejde med indsats i relation til familiens samspil og dynamikker.

Hjortholm har plads og rummelighed til børn & unge, derhar haft en svær start på livet og negative møder med skolesystemet. Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid, udeliv og faglig viden.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan – også i sammen.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Socialrådgiver, 2021

"Jeg er nødt til, at sige, at I er fantastiske - jeg oplever virkelig, I leverer et kæmpe stykke arbejde og jeg er sgu nok lidt imponeret, da jeg ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme andre steder. Så TAK for jer og jeres gode samarbejde"

- Boris, anbragt i 1980'erne

"Du/I har givet mig så meget. I har givet mig så mange værktøjer til at komme igennem livet, og som jeg nu giver videre til mine børn. Du vil altid være i mit hjerte som en slags bonus-mor, for du har især givet mig tryghed i min barndom."

- Socialrådgiver, 2018

"Hjortholm er gode til det tætte samarbejde og altid åbne for at finde løsninger. Jeg oplever de er gode til metodikken i forhold til selvstændighed - i skoledelen er de gode til at skabe resultater og få skabt succeshistorier. Ledelsen er gode til kompromisser - vi er partnere."

Kontakt Hjortholm

CVR: 68513928

Hjortholm

Næstved Landevej 20

4250 Fuglebjerg

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 30 10 07 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: kontakt@hjortholm.nu