Sikkerhed og indgreb i selvbestemmelse​n

På Hjortholm arbejdes der affektivt med børn og unge, der har tidlige traumer og sociale udfordringer. Alle menneskelig følelser kan vise sig og derfor arbejder pædagoger og lærere professionelt med at sikre børnenes personlig sikkerhed - også de få gang hvor indgreb i selvbestemmelsen kan være nødvendig.

​Lov om voksenansvar, er den lov, der under særlige omstændigheder kortvarigt tillader en pædagog, at bruge fysisk magt eller lave indgreb i et barn eller unges selvbestemmelsesret.

Det er en tydelig rettesnor at gå efter: "Er barnet eller den unge til fare for sig selv eller andre?"

  • Er svaret ja, så kan og skal man gribe ind.
  • Er svaret nej, er det pædagogik, ikke magt, der skal trækkes op af værktøjskassen.

Mindstemiddelprincíp betyder at der skal bruges præcis så lidt magt der skal til, for at sikre barnet eller den unge ikke længere er til skade for sig selv eller andre.​

​Når loven er på plads, så skal også metoden og tilgangen være i orden

På Hjortholm arbejder vi ud fra tilgangen "Low arousel" eller afstemt pædagogik. Metoden er konfliktnedtrappende og har blandt andet fokus på, ikke blot barnet eller den unges, men i høj grad også den voksnes nervesystem

I konfliktsituationer skal vi voksne smitte med RO og give barnet eller den unge den selvkontrol, de for en stund har mistet, tilbage.

"På Hjortholm ser vi al adfærd som kommunikation"

Eksisteret siden 1833

Vi er en socialpædagogisk døgninstitution, der siden 1833 har givet anbragte børn og unge redskaber til en lysere fremtid.

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Skolen på Hjortholm udbyder vidtgående specialundervisning og giver positive møder med læring.

Godt forældresamarbejde

Positiv og jævnlig kontakt til hjemmet, giver størst succes i barnets ophold på Hjortholm.

Opholdssted med mange tilbud

På Hjortholm, tilbyder vi en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og i Weekendhotellet, som er vores aflastningstilbud.

Dertil har vi Skolen på Hjortholm, der er en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Vi involverer, i det omfang der er muligt, forældre i det som beriger og besværliggør deres barns hverdag - og vi tilbyder reelt familiearbejde med indsats i relation til familiens samspil og dynamikker.

Hjortholm har plads og rummelighed til børn & unge, derhar haft en svær start på livet og negative møder med skolesystemet. Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid, udeliv og faglig viden.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan – også i sammen.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Socialrådgiver, 2021

"Jeg er nødt til, at sige, at I er fantastiske - jeg oplever virkelig, I leverer et kæmpe stykke arbejde og jeg er sgu nok lidt imponeret, da jeg ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme andre steder. Så TAK for jer og jeres gode samarbejde"

- Boris, anbragt i 1980'erne

"Du/I har givet mig så meget. I har givet mig så mange værktøjer til at komme igennem livet, og som jeg nu giver videre til mine børn. Du vil altid være i mit hjerte som en slags bonus-mor, for du har især givet mig tryghed i min barndom."

- Socialrådgiver, 2018

"Hjortholm er gode til det tætte samarbejde og altid åbne for at finde løsninger. Jeg oplever de er gode til metodikken i forhold til selvstændighed - i skoledelen er de gode til at skabe resultater og få skabt succeshistorier. Ledelsen er gode til kompromisser - vi er partnere."

Kontakt Hjortholm

CVR: 68513928

Hjortholm

Næstved Landevej 20

4250 Fuglebjerg

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 30 10 07 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: kontakt@hjortholm.nu