WeekendHotel (aflastning)​

WeekendHotellet på Hjortholm er et socialpædagogisk aflastningstilbud for børn & unge med psykosociale udfordringer. Til hverdag bor man hjemme eller i en plejefamilie og har periodevise ophold i Weekendhotellet.

Vi tilbyder rummelighed, samspil, og ikke mindst inkluderende fælleskaber, blandt andet gennem udviklende aktiviteter – som også kan være sammen med de børn & unge, der bor fast på Hjortholm. Lektiehjælp og tid til en snak, har vi altid rum til.

I weekendhotellet er der plads til dig, lige som du er og børn og unge i aflastningstilbuddet får nye gode erfaringer med at få kammeratskab og fælles liv til at fungere.

Aktivitet og dagsramme

Weekendhotellet er en åben døgninstitution skabt til at give børn og unge en række gode oplevelser og sjove aktiviteter med socialpædagogisk støtte.

Her får børn og unge et frirum fra hverdagen, i genkendelige rammer og med en tydelig struktur for dag, eftermiddag og aften. Hvert barn og ung har deres eget værelse at trække sig tilbage på, ved behov samt ved sengetid.

I vores aflastningstilbud, har vi fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid og udeliv. Hver dag er der aktiviteter både inde og ude.

Sammen øver vi os i at få øje på, oparbejde og træne vigtige sociale værktøjer til gavn videre i tilværelsen.​​ Derfor er børn & unges Ideer, ønsker og input til sjove oplevelser noget deler vi med hinanden og alle aktiviteter tilpasses med hensyn til både individet og fællesskabet.

"​Vi tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan."

Eksisteret siden 1833

Vi er en socialpædagogisk døgninstitution, der siden 1833 har givet anbragte børn og unge redskaber til en lysere fremtid.

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Skolen på Hjortholm udbyder vidtgående specialundervisning og giver positive møder med læring.

Godt forældresamarbejde

Positiv og jævnlig kontakt til hjemmet, giver størst succes i barnets ophold på Hjortholm.

Opholdssted med mange tilbud

På Hjortholm, tilbyder vi en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og i Weekendhotellet, som er vores aflastningstilbud.

Dertil har vi Skolen på Hjortholm, der er en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Vi involverer, i det omfang der er muligt, forældre i det som beriger og besværliggør deres barns hverdag - og vi tilbyder reelt familiearbejde med indsats i relation til familiens samspil og dynamikker.

Hjortholm har plads og rummelighed til børn & unge, derhar haft en svær start på livet og negative møder med skolesystemet. Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid, udeliv og faglig viden.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan – også i sammen.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Socialrådgiver, 2021

"Jeg er nødt til, at sige, at I er fantastiske - jeg oplever virkelig, I leverer et kæmpe stykke arbejde og jeg er sgu nok lidt imponeret, da jeg ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme andre steder. Så TAK for jer og jeres gode samarbejde"

- Boris, anbragt i 1980'erne

"Du/I har givet mig så meget. I har givet mig så mange værktøjer til at komme igennem livet, og som jeg nu giver videre til mine børn. Du vil altid være i mit hjerte som en slags bonus-mor, for du har især givet mig tryghed i min barndom."

- Socialrådgiver, 2018

"Hjortholm er gode til det tætte samarbejde og altid åbne for at finde løsninger. Jeg oplever de er gode til metodikken i forhold til selvstændighed - i skoledelen er de gode til at skabe resultater og få skabt succeshistorier. Ledelsen er gode til kompromisser - vi er partnere."

Kontakt Hjortholm

CVR: 68513928

Hjortholm

Næstved Landevej 20

4250 Fuglebjerg

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 30 10 07 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: kontakt@hjortholm.nu