Faglig dokumentation​

​På Hjortholm arbejder vi med at bevidne vores børn og unges liv, udvikling og oplevelser.

Vi arbejder med deres individuelle udviklingsområder gennem resultatdokumentation i fagsystemet 'Sofus'

Det er af højeste prioritet, at vi kan dokumentere og derved også kvalificere det behandlingsarbejde, der foregår på Hjortholm.

Det handler først og fremmest om børnene og de unge, så vi sammen hele tiden kan følge deres udvikling og se hvad der virker -og får dem til at lykkedes, og deraf give mulighed for at tilpasse praksis løbende.

Vi arbejder systematisk omkring dokumentation af udvalgte fokuspunkter, der relaterer sig til ICS (integrated Children's system), der er en helhedsorienteret tilgang med børn og unge, der har særlige behov.

​Sammenhæng i dokumentationen

​På Hjortholm er det vigtigt for os, at der er sammenhæng i barnet/den unges liv – også i dokumentationen. Derfor er de også inddraget i dokumentationsprocessen og der lyttes til, hvad de syntes er vigtige udviklingspunkter i deres liv.

Vi vægter altid højt, at der er en rød tråd fra barnet/unges handleplan og til de fokuspunkter, der arbejdes med på daglig basis. Det er også disse punkter der dokumenteres ud fra. 

Vi arbejder kvalitativt ved at fordybe os i fokuspunkterne og de udviklingsmuligheder, der her ligger for det enkelte barn og vi progressionsscorer resultaterne af de opstillede mål.

Tværfaglig opfølgning på dokumentationen

Mindst hver 6 måned afholdes intern konference faciliteret af vores interne psykolog og behandlingsansvarlige for hvert barn. Disse konferencer følges op af yderligere 2 årlige evalueringsmøder, hvor dokumentation og effekt evalueres og fokuspunkterne justeres eller fjernes, hvis målet er nået. Det er altså minimum hver 4. måned, det samlede dokumentation vurderes. Løbende stillingstagen og justering til igangværende indsatser for hvert fokusområde sker af kontaktpædagog og kontaktlærer.

Statusmøder på baggrund af dokumentation

Hver 6. måned afholdes der statusmøde, hvor hvert barn/ung, deres familie, sagsbehandler fra anbringende kommune, skole og bo-gruppe mødes for at tale om udvikling, trivsel, læring og evaluering af anbringelsens sidste 6 måneder.​

Eksisteret siden 1833

Vi er en socialpædagogisk døgninstitution, der siden 1833 har givet anbragte børn og unge redskaber til en lysere fremtid.

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Skolen på Hjortholm udbyder vidtgående specialundervisning og giver positive møder med læring.

Godt forældresamarbejde

Positiv og jævnlig kontakt til hjemmet, giver størst succes i barnets ophold på Hjortholm.

Opholdssted med mange tilbud

På Hjortholm, tilbyder vi en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og i Weekendhotellet, som er vores aflastningstilbud.

Dertil har vi Skolen på Hjortholm, der er en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Vi involverer, i det omfang der er muligt, forældre i det som beriger og besværliggør deres barns hverdag - og vi tilbyder reelt familiearbejde med indsats i relation til familiens samspil og dynamikker.

Hjortholm har plads og rummelighed til børn & unge, derhar haft en svær start på livet og negative møder med skolesystemet. Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid, udeliv og faglig viden.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan – også i sammen.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Socialrådgiver, 2021

"Jeg er nødt til, at sige, at I er fantastiske - jeg oplever virkelig, I leverer et kæmpe stykke arbejde og jeg er sgu nok lidt imponeret, da jeg ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme andre steder. Så TAK for jer og jeres gode samarbejde"

- Boris, anbragt i 1980'erne

"Du/I har givet mig så meget. I har givet mig så mange værktøjer til at komme igennem livet, og som jeg nu giver videre til mine børn. Du vil altid være i mit hjerte som en slags bonus-mor, for du har især givet mig tryghed i min barndom."

- Socialrådgiver, 2018

"Hjortholm er gode til det tætte samarbejde og altid åbne for at finde løsninger. Jeg oplever de er gode til metodikken i forhold til selvstændighed - i skoledelen er de gode til at skabe resultater og få skabt succeshistorier. Ledelsen er gode til kompromisser - vi er partnere."

Kontakt Hjortholm

CVR: 68513928

Hjortholm

Næstved Landevej 20

4250 Fuglebjerg

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 30 10 07 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: kontakt@hjortholm.nu