Døgnophold i mindre bogrupper

En åben daginstitution med en helhedsorienteret tilgang

Socialt udsatte børn&unge bor på Hjortholm, mens de har anbringelse uden for hjemmet.

Vi gør meget ud af at give nærvær, i børn & unges hverdag og fritidsliv, som udfolder sig her hos os.

Hverdag, weekend og fest er med socialpædagogisk omsorg, støtte og motivation, hvor alle har en primærpædagog og primærlærer.

Hjortholm er en åben døgninstitution, hvor vi bevidst har etableret små miljøer, i daglig tale kaldet ’Bo-grupper’. Det understøtter netop en invitation til nærvær mens fællesskab til hinanden vokser og tætte relationer dannes.

Vi inddeler efter alders-og udviklingsniveau; På Enø bor de 6-12-årige, mens man som 13-18-årig bor på Sejrø eller Sprogø. Hver bogruppe er yderligere opdelt i to mindre grupper a 5-6 personer, fordi det giver en mere hjemlig følelse.

Derved bor man sammen på et socialpædagogisk opholdssted, hvor hverdagen deles med jævnaldrene, der også kender til at have det svært psyko-socialt

"​Alle gør det bedste de kan i den givne situation"

Genkendelig hverdag med helhedsorienteret tilgang

På Hjortholm indgår man i et fællesskab hvor børn&unge udvikler sig socialt, psykisk og fagligt individuelt og sammen.

Hverdagen er voksenstruktureret med balance mellem lektier-pauser-udviklende aktiviteter. Vi er gerne udenfor og glæder os hvert år til den årlige skiferie.

Vi støtter børn &ung til at reflekterer over deres færden i verden og træffe de gode valg for dem selv. Fokus er på at mestre egen arousel i små miljøer, med træning i at indgå i større sociale sammenhænge.

​Vi ser al adfærd som invitationer til fælles udvikling.

Derfor er Hjortholm et socialpædagogisk opholdssted, hvor alle voksne et interesserede i den enkelte og gruppens. Vi har løbende øje for den enkeltes trivsel, anderkender deres indsats og kan opfange, når der er tegn på mistrivsel.

Eksisteret siden 1833

Vi er en socialpædagogisk døgninstitution, der siden 1833 har givet anbragte børn og unge redskaber til en lysere fremtid.

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Skolen på Hjortholm udbyder vidtgående specialundervisning og giver positive møder med læring.

Godt forældresamarbejde

Positiv og jævnlig kontakt til hjemmet, giver størst succes i barnets ophold på Hjortholm.

Opholdssted med mange tilbud

På Hjortholm, tilbyder vi en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og i Weekendhotellet, som er vores aflastningstilbud.

Dertil har vi Skolen på Hjortholm, der er en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Vi involverer, i det omfang der er muligt, forældre i det som beriger og besværliggør deres barns hverdag - og vi tilbyder reelt familiearbejde med indsats i relation til familiens samspil og dynamikker.

Hjortholm har plads og rummelighed til børn & unge, derhar haft en svær start på livet og negative møder med skolesystemet. Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid, udeliv og faglig viden.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan – også i sammen.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Socialrådgiver, 2021

"Jeg er nødt til, at sige, at I er fantastiske - jeg oplever virkelig, I leverer et kæmpe stykke arbejde og jeg er sgu nok lidt imponeret, da jeg ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme andre steder. Så TAK for jer og jeres gode samarbejde"

- Boris, anbragt i 1980'erne

"Du/I har givet mig så meget. I har givet mig så mange værktøjer til at komme igennem livet, og som jeg nu giver videre til mine børn. Du vil altid være i mit hjerte som en slags bonus-mor, for du har især givet mig tryghed i min barndom."

- Socialrådgiver, 2018

"Hjortholm er gode til det tætte samarbejde og altid åbne for at finde løsninger. Jeg oplever de er gode til metodikken i forhold til selvstændighed - i skoledelen er de gode til at skabe resultater og få skabt succeshistorier. Ledelsen er gode til kompromisser - vi er partnere."

Kontakt Hjortholm

CVR: 68513928

Hjortholm

Næstved Landevej 20

4250 Fuglebjerg

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 30 10 07 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: kontakt@hjortholm.nu