Skolen på Hjortholm
​Specialskole til interne og eksterne elever

Skolen på Hjortholm, udbyder vidtgående specialundervisning og dagbehandling til piger og drenge i den skolepligtige alder.

Det kan også være udvidet skole-dagbehandling, hvor eleven er i en af bo-grupperne efter endt skoledag og frem til sen eftermiddag.

Vores interne skole er for elever, i 0.-9. klassetrin, med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser og elever, vis vanskeligheder kan tilskrives belastende opvækst- og familieforhold.

Fælles for vores elever er en række uheldige oplevelser i mødet med skolesystemet.​

"Vi giver elever positive møder med læring"

Undervisningsmiljø i Skolen på Hjortholm​

​På Hjortholms interne skole arbejder vi på at lave et læringsmiljø, hvor alle børnene tilbydes deltagelsesmuligheder. Klasserne er små, overskuelig og velbemandet, hvilket muliggør at overgange, frikvarterer og fællesskaber med voksne og kammerater, tilpasses forskellige behov.

Der er små klassestørrelser med to- lærerordning i alle lektioner og undervisningens indhold er tilpasset den enkelte elev. Det betyder at skoledage, læringsaktiviteter, klasseindretning og voksensamvær designes til og sammen med de enkelte elever. Vi har et ligeligt fokus på den faglige progression og trivsel

Udover faglærerne er der to pædagoger fast tilknyttet Skolen på Hjortholm i undervisningen. Vi samarbejder med og har kendskab og relation til bo-grupperne, hvilket skaber en helhed i børnene & de unges liv på Hjortholm.

Alle elever forlader Hjortholm skole med et afgangsbevis og/eller en uddannelsesplan.​

Undervisning i den interne skole

Vi har positive forventninger til elevernes faglig udvikling og vægter frisk luft, bevægelse og leg højt i undervisningen.

Det faglige niveau er meget forskelligt i klasserne, men vores udgangspunkt er, at eleverne har de fleste timer i deres stamklasse, hvor de undervises sammen.

Vi har differentieret undervisningstilgang og bruger en del IT i undervisningen, derfor får alle elever stillet en bærbar computer til rådighed, og i alle klasselokaler er der Smartboards.

Når eleverne starter, i den interne skole på Hjortholm, udføres test i dansk og matematik. Det giver lærere og skolepædagoger indblik ind i elevens faglige niveau og hvordan vi bedst kan møde dem, med en undervisning der er tilrettelagt hensigtsmæssigt til elevernes særlige behov.​

Tilgang og elevsyn

Skolen på Hjortholm arbejder via et anerkendende miljø og med genkendelighed, struktur, afskærmning, individuelle rum og ud fra det enkelte barns elevplan. Dertil har den interne skole en biograf, hvor vi kan se film, teater og multimedieproduktioner.​

Lærerne uddannes løbende i systemisk tænkning og deltager i Hjortholm interne uddannelse, hvor emner som low arousel, konflikthåndtering og andre emner foldes ud.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Skole/Forældre samarbejde

Skole og forældre har forskellige opgaver i forhold til barnet og det er vigtigt at stræbe efter en gensidig respekt, som gør det muligt at mødes med et fælles fokus på barnets mål for udvikling.​

Derfor vægter vi en positiv og jævnlig kontakt med barnets hjem/forældre og inddrager i videst muligt omfang forældre i deres barns faglige og sociale udvikling​

​Undervisningstilbuddet indeholder:

 • Vidtgående specialundervisning i små hold.
 • Vejledende timetal i alle fag, på rette klassetrin.
 • Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.
 • Udarbejdelse af årlige skoleudtalelser.
 • Udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) til brug for den årlige revisitation.
 • Læsevejleder.​
 • Ekspertise i afdækning og arbejdet med ordblindhed.
 • Relevante faglige og nationale tests.
 • Intensiv anvendelse af IT i undervisningen og egen bærbar pc.
 • Forældresamarbejde/konsultation.
 • UU-vejledning for de store elever.
 • Et dagligt måltid og frugt i skolen.
 • Alle elever tilknyttes en primær lærer​

Eksisteret siden 1833

Vi er en socialpædagogisk døgninstitution, der siden 1833 har givet anbragte børn og unge redskaber til en lysere fremtid.

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Skolen på Hjortholm udbyder vidtgående specialundervisning og giver positive møder med læring.

Godt forældresamarbejde

Positiv og jævnlig kontakt til hjemmet, giver størst succes i barnets ophold på Hjortholm.

Opholdssted med mange tilbud

På Hjortholm, tilbyder vi en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og i Weekendhotellet, som er vores aflastningstilbud.

Dertil har vi Skolen på Hjortholm, der er en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Vi involverer, i det omfang der er muligt, forældre i det som beriger og besværliggør deres barns hverdag - og vi tilbyder reelt familiearbejde med indsats i relation til familiens samspil og dynamikker.

Hjortholm har plads og rummelighed til børn & unge, derhar haft en svær start på livet og negative møder med skolesystemet. Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid, udeliv og faglig viden.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan – også i sammen.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Socialrådgiver, 2021

"Jeg er nødt til, at sige, at I er fantastiske - jeg oplever virkelig, I leverer et kæmpe stykke arbejde og jeg er sgu nok lidt imponeret, da jeg ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme andre steder. Så TAK for jer og jeres gode samarbejde"

- Boris, anbragt i 1980'erne

"Du/I har givet mig så meget. I har givet mig så mange værktøjer til at komme igennem livet, og som jeg nu giver videre til mine børn. Du vil altid være i mit hjerte som en slags bonus-mor, for du har især givet mig tryghed i min barndom."

- Socialrådgiver, 2018

"Hjortholm er gode til det tætte samarbejde og altid åbne for at finde løsninger. Jeg oplever de er gode til metodikken i forhold til selvstændighed - i skoledelen er de gode til at skabe resultater og få skabt succeshistorier. Ledelsen er gode til kompromisser - vi er partnere."

Kontakt Hjortholm

CVR: 68513928

Hjortholm

Næstved Landevej 20

4250 Fuglebjerg

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 30 10 07 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: kontakt@hjortholm.nu