Intern uddannelse​

Vi ønsker at vedblive med at styrke og udvikle fagligheden, på Hjortholm. Derfor har vi 4-5 årlige dage med intern uddannelse, hvor lærerne fra den interne skole, pædagogerne fra det socialpædagogisk opholdssted og ledelse samles om et fælles fagligt fokus.

For os er det vigtigt, at vi har et fælles grundlag og menneskesyn, der afspejler den måde både lærere og pædagoger møder børn & unge med psykosociale udfordringer, der har anbringelse uden for hjemmet. Det giver tydelighed, genkendelighed og kontinuitet i omsorgen og læringsudviklingen til vores skønne børn & unge.

Temaerne de senere år

Temaerne på den interne uddannelse varetages både af interne og eksterne undervisere.

Oftest er temaerne af tværfaglig karakter, hvor undervisningen er tilrettelagt så den matcher de forskellige fagarbejdsområder med fokus på den ensartede tilgang.

I 2022 bygger vi videre på dokumentation ved at have fokus på børn & unges medinddragelse og medindflydelse. 

Sammen med ”Din stemme” opstarter vi brug af det digitale dialogværktøj, for at give børn & unge muligheden for at genkende sig selv i sin egen sag, så de opnår mest mulig forståelse for sagsforløbet og bevarer en motivation for at deltage aktivt.

I 2021 startede vi en proces omkring resultatdokumentation, hvor fokus er på dokumentation af progression og på, at der skal være en rød tråd fra handleplan - til fokuspunkter - og til den daglige dokumentation.

​I 2020 er alle medarbejdere certificerede i ”Spillerum”, som er et dialogredskab udarbejdet af socialstyrelsen til pædagoger omkring samtale med børn og unge, hvor temaer som lyst, ulyst, frivillighed og tvang kan bistå med at forebygge og opsporer seksuelle overgreb og vold.

I 2019 arbejdede vi blandt andet med afstemt pædagogik og low arausel metoder (teori Bo Heilskov).

Sideløbende med den interne undervisning deltager personalet i relevante eksterne kurser.

Eksisteret siden 1833

Vi er en socialpædagogisk døgninstitution, der siden 1833 har givet anbragte børn og unge redskaber til en lysere fremtid.

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Skolen på Hjortholm udbyder vidtgående specialundervisning og giver positive møder med læring.

Godt forældresamarbejde

Positiv og jævnlig kontakt til hjemmet, giver størst succes i barnets ophold på Hjortholm.

Opholdssted med mange tilbud

På Hjortholm, tilbyder vi en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og i Weekendhotellet, som er vores aflastningstilbud.

Dertil har vi Skolen på Hjortholm, der er en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Vi involverer, i det omfang der er muligt, forældre i det som beriger og besværliggør deres barns hverdag - og vi tilbyder reelt familiearbejde med indsats i relation til familiens samspil og dynamikker.

Hjortholm har plads og rummelighed til børn & unge, derhar haft en svær start på livet og negative møder med skolesystemet. Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid, udeliv og faglig viden.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan – også i sammen.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Socialrådgiver, 2021

"Jeg er nødt til, at sige, at I er fantastiske - jeg oplever virkelig, I leverer et kæmpe stykke arbejde og jeg er sgu nok lidt imponeret, da jeg ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme andre steder. Så TAK for jer og jeres gode samarbejde"

- Boris, anbragt i 1980'erne

"Du/I har givet mig så meget. I har givet mig så mange værktøjer til at komme igennem livet, og som jeg nu giver videre til mine børn. Du vil altid være i mit hjerte som en slags bonus-mor, for du har især givet mig tryghed i min barndom."

- Socialrådgiver, 2018

"Hjortholm er gode til det tætte samarbejde og altid åbne for at finde løsninger. Jeg oplever de er gode til metodikken i forhold til selvstændighed - i skoledelen er de gode til at skabe resultater og få skabt succeshistorier. Ledelsen er gode til kompromisser - vi er partnere."

Kontakt Hjortholm

CVR: 68513928

Hjortholm

Næstved Landevej 20

4250 Fuglebjerg

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 30 10 07 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: kontakt@hjortholm.nu