Forældreråd​

​Forældrerådet informerer

Forældrerådet på Hjortholm ønsker at være et samarbejdsorgan, der skal være med til at sikre de bedst mulige forhold omkring børnene. Forældrerådet kan rådgive ledelsen og formidle forældresynspunkter, der har betydning for børnenes ophold og for samarbejdet mellem skole og forældre.

Vi ønsker at Forældrerådet  er sammensat af to repræsentanter fra hver bogruppe. Der er valg til forældrerådet på den årlige forældredag.

Både repræsentant og suppleant har mulighed for at deltage i møderne.

På møderne bestræbes det, at forældrerådet er godt orienteret om forhold, der har betydning for den gensidige forståelse mellem skole og forældre. Det kan dreje sig om pædagogiske tiltag, om praktiske forhold for børnene, om skoleforhold og om økonomi. Der drøftes ikke sager om enkeltpersoner på forældrerådets møder.

Du kan bruge forældrerådet til formidling af ønsker og forslag, som du mener kan have interesse for alle forældre til børn på stedet.

Du kan bruge forældrerådet som dit talerør, når du har sager, der vedrører dit barn, og som du gerne vil have hjælp til at få løst.

Forstander indkalder til forældrerådsmøde. Er der under tre deltagende, aflyses mødet.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med forældrerådet, kan du altid ringe på skolens hovednummer 30 10 07 00, hvor du kan få de relevante kontaktoplysninger.

Eksisteret siden 1833

Vi er en socialpædagogisk døgninstitution, der siden 1833 har givet anbragte børn og unge redskaber til en lysere fremtid.

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Skolen på Hjortholm udbyder vidtgående specialundervisning og giver positive møder med læring.

Godt forældresamarbejde

Positiv og jævnlig kontakt til hjemmet, giver størst succes i barnets ophold på Hjortholm.

Opholdssted med mange tilbud

På Hjortholm, tilbyder vi en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og i Weekendhotellet, som er vores aflastningstilbud.

Dertil har vi Skolen på Hjortholm, der er en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Vi involverer, i det omfang der er muligt, forældre i det som beriger og besværliggør deres barns hverdag - og vi tilbyder reelt familiearbejde med indsats i relation til familiens samspil og dynamikker.

Hjortholm har plads og rummelighed til børn & unge, derhar haft en svær start på livet og negative møder med skolesystemet. Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid, udeliv og faglig viden.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan – også i sammen.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Socialrådgiver, 2021

"Jeg er nødt til, at sige, at I er fantastiske - jeg oplever virkelig, I leverer et kæmpe stykke arbejde og jeg er sgu nok lidt imponeret, da jeg ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme andre steder. Så TAK for jer og jeres gode samarbejde"

- Boris, anbragt i 1980'erne

"Du/I har givet mig så meget. I har givet mig så mange værktøjer til at komme igennem livet, og som jeg nu giver videre til mine børn. Du vil altid være i mit hjerte som en slags bonus-mor, for du har især givet mig tryghed i min barndom."

- Socialrådgiver, 2018

"Hjortholm er gode til det tætte samarbejde og altid åbne for at finde løsninger. Jeg oplever de er gode til metodikken i forhold til selvstændighed - i skoledelen er de gode til at skabe resultater og få skabt succeshistorier. Ledelsen er gode til kompromisser - vi er partnere."

Kontakt Hjortholm

CVR: 68513928

Hjortholm

Næstved Landevej 20

4250 Fuglebjerg

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 30 10 07 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: kontakt@hjortholm.nu