​Selvfølelse

Selvfølelse ( r ) - kommer ikke af sig selv

Selvtillid, selvværd, selvforståelse og selvdannelse. På Hjortholm er vi optagede af alt med selv​ , vi arbejder på at skabe rammerne for at børn & unge får mulighed for at videreudvikle positive og konstruktive selvfølelser

Vi læner os op af forståelsen af selvet og selvfølelser som indre strukturer, der udspringer af de relationelle erfaringer, vi har med mennesker omkring os. Selvet er grundlæggende en relationel størrelse, der udvikles livet igennem. Vi har brug for at hjælpe de gode selvfølelser på vej.

Behandling af børn og unge på Hjortholm og styrkelsen af deres selvfølelse er derfor ikke noget, der finder sted i et geografiske afgrænset lokale hos en psykolog. Det er i højere grad noget der finder sted i kraft af etablering af udviklende rum i skolen, i bo-gruppen og i relationer med pædagoger og lærere - samt i fællesskaber med andre børn og unge, og af og til hos psykologen.

Vores selv er kontinuerligt under konstruktion. Vi giver dagligt hinanden nye erfaring med det at være i en forpligtende relation - dette er medskabende og omkonstruerende for for vores oplevelser af os selv. Både som børn, unge og ansatte på Hjortholm.

Vi søger at hjælpe børn og unge på Hjortholm til at blive gode til at mærke, hvad de føler. Altså om de er vrede, kede af det, glade, spændte, frustrerede, forvirrede , bekymrede eller bange. Det gør vi ved at spejle børn & unge følelsemæssigt - altså se bag om adfærd og relationer,  men påtale de følelser, vi har en fornemmelse af kan være på spil. Vi gøre det også ved at tale med børnene og de unge om de følelser, de oplever og prøver at forstå sig selv i forhold til. Dette er med til at udvikle børn & unges selvfølelse 

​Hvad betyder det for dig

Du kan forvente at vi bliver ved med at invitere dig til samspil - også selvom der af og til bliver sagt nej.

Vi respekterer dine udsagn, men vil arbejde for at øge din følelse af at være god nok, værdig som menneske og respekteret. Det gør vi gennem en ægte interesse i hvordan din dag er, hvad du tænker, har lyst til. Det er et forpligtende samarbejde og vi kan også tale om emner, der er svære

Eksisteret siden 1833

Vi er en socialpædagogisk døgninstitution, der siden 1833 har givet anbragte børn og unge redskaber til en lysere fremtid.

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Skolen på Hjortholm udbyder vidtgående specialundervisning og giver positive møder med læring.

Godt forældresamarbejde

Positiv og jævnlig kontakt til hjemmet, giver størst succes i barnets ophold på Hjortholm.

Opholdssted med mange tilbud

På Hjortholm, tilbyder vi en række forskellige pædagogiske behandlinger både ved døgnophold og i Weekendhotellet, som er vores aflastningstilbud.

Dertil har vi Skolen på Hjortholm, der er en specialskole, som både tager interne og eksterne elever.

Vi involverer, i det omfang der er muligt, forældre i det som beriger og besværliggør deres barns hverdag - og vi tilbyder reelt familiearbejde med indsats i relation til familiens samspil og dynamikker.

Hjortholm har plads og rummelighed til børn & unge, derhar haft en svær start på livet og negative møder med skolesystemet. Vi har fokus på succesoplevelser, selvværd, selvtillid, udeliv og faglig viden.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, der tror på, at man vokser, når man oplever, hvor meget man kan – også i sammen.

"​Et godt sted at være – et godt sted at lære"

Socialrådgiver, 2021

"Jeg er nødt til, at sige, at I er fantastiske - jeg oplever virkelig, I leverer et kæmpe stykke arbejde og jeg er sgu nok lidt imponeret, da jeg ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme andre steder. Så TAK for jer og jeres gode samarbejde"

- Boris, anbragt i 1980'erne

"Du/I har givet mig så meget. I har givet mig så mange værktøjer til at komme igennem livet, og som jeg nu giver videre til mine børn. Du vil altid være i mit hjerte som en slags bonus-mor, for du har især givet mig tryghed i min barndom."

- Socialrådgiver, 2018

"Hjortholm er gode til det tætte samarbejde og altid åbne for at finde løsninger. Jeg oplever de er gode til metodikken i forhold til selvstændighed - i skoledelen er de gode til at skabe resultater og få skabt succeshistorier. Ledelsen er gode til kompromisser - vi er partnere."

Kontakt Hjortholm

CVR: 68513928

Hjortholm

Næstved Landevej 20

4250 Fuglebjerg

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 30 10 07 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: kontakt@hjortholm.nu